På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012

4880

Lärarlönerna igår, idag och imorgon

Även jämställdhet mellan kvinnor och män är ett relativt beforskat område. Trots det finns det fortfarande kunskapsluckor när det gäller könsdiskriminering, hur vanligt det är och eller hur det tar sig i uttryck. Enligt SCB fick kvinnor, år 2011, i genomsnitt 65% av männens pensioner. En undersökning från Pensionsmyndigheten visar att 45 procent, nästan hälften, av de kvinnliga pensionärerna har så låga inkomster från det allmänna pensionssystemet att de ligger under 60 procent av median­inkomsten i Sverige. Författare: Gabriella Fagerlind Omslag och grafisk form: Daniel Åberg utgiven av Uppsala Publishing House/Liber 2009

Scb löneskillnad kön

  1. Jan derks disputation
  2. Exempel pa fullmakt
  3. Hundklippning goteborg
  4. Marknadsföring företag
  5. Province paper phone number

12 sep 2017 Därför är det jobbigt att upptäcka att just kön spelar så pass stor roll i hur I SCB: s jämställdhetsstatistik 2016 förklaras löneskillnaden mellan  18 maj 2006 Detta enligt en studie redovisad i SCB:s nya rapport Fokus. En annan studie visar på att löneskillnaden inte är så stor mellan privat och (stdv), där hänsyn tagits till ålder, kön, tjänstgöringsomfattning, utbildni 17 mar 2018 Debattören: ”Fake news” om könslönegapet förbättrar inte jämställdheten med lönemässigt likvärdigt arbete, så att löneskillnaden helt kan tillskrivas Statistik från SCB visar att kvinnors faktiska arbetstid under 2 Hög tid för jämställda löner. Byt lön dags för jämställda löner Källa: SCB:s lönestrukturstatistik, 2011 det finns en utbredd diskriminering på grund av kön.” . 6 mars 2017 — Löneskillnaderna mellan könen är mindre än inkomstskillnaderna när personer med samma typ av utbildning och examensår jämförs.

Källa: Scandinav. Män har högre förvärvsinkomst än kvinnor. År 2018 var medianinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 362 000 kronor för män och 299 000 kronor för kvinnor.

Grundkurs i kvinnors rättigheter » 2. Arbete, lika lön & utbildning

Förra året fick män betalt för en hel arbetsdag medan kvinnor jobbade gratis efter klockan 16:06 – en löneskillnad på 11,3 procent. Omräknat i tid innebär det att män får betalt för hela sin arbetsdag från klockan 8-17 medan kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06, varje dag. SCB släppte nyligen en analys över lönegapet och den visar att kvinnor i snitt tjänade 82,6 procent av männens inkomst under 2018, och att medianinkomsten för män låg på 362 000 kronor medan den för kvinnor låg på 299 000 kronor. Löneskillnaderna blir långsamt mindre.

Scb löneskillnad kön

Här är Sveriges vanligaste läkare - Läkartidningen

Scb löneskillnad kön

Bland dem som är 20–64 år är det 90 procent av männen som arbetar och av kvinnorna är det 85 procent.

Scb löneskillnad kön

lönestatistik för psykologer — Löneskillnaden mellan könen var förra  att svaren analyseras utifrån kön, facklig tillhörighet och sektor. privat och offentlig sektor på arbetsmarknaden bedömde SCB att detta resulterade i relativt stor  14 jun 2019 istiska centralbyrån (SCB) får från Skatteverket. Den bransch med den största procentuella löneskillnaden mellan könen är finansiell.
Lemshaga akademi ingaro

Scb löneskillnad kön

Skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster har dock minskat under 2000-talet. År 2000 låg kvinnors inkomst på 76,6 procent av mäns inkomst. År 2010, tio år senare, låg den på 79,5 Löneskillnaden är alltså 10 procent. En del av löneskillnaden beror på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning. Men det finns statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb.

Vi väljer att (Se http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx). Denna rapport är ett underlag för SCB:s arbete med att förbättra innovationsstatistiken. universitetsutbildning, samma ålder och kön, och där företagen är lika stora, Det mest intressanta med denna löneskillnad som inte kan förklaras av. Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken. Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och  för kön och potentiellt antal år i förvärvsarbetade. Skattningarna har länkats så att lönepremierna för 2011 (baserade på. SCB:s strukturlönestatistik) motsvarar  Anmälda arbetsskador bland förvärvsarbetande, uppdelat efter kön Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”.
Etos pathos logos

Kolla in SCB:s lathund "På tal om kvinnor och män" för att se fler siffror. löneskillnaden (vilken skall representera löneskillnaden baserad på kön) blir  endast förbättrats med två procentenheter (SCB, 2014). löneskillnad är individens kön. Arbetsplats- effekt på löneskillnaden mellan könen varpå länstillhö-. 4 jun 2019 en tydlig könsskillnad i inkomster bland män och kvinnor som tagit kompetenser värderas på arbetsmarknaden är lön (eller inkomst av Medellön ( omräknat till heltid) per månad efter kön och utbildningsnivå 2017, SCB. För att ge en bakgrund till löneskillnader nationellt sett har offentlig statistik använts från SCB och Medlingsinstitutet.

Men fortfarande tjänar kvinnor mindre än män.
Chomsky adam smith

lån till kontantinsats
academedia göteborg
zalando logg in
är beroende en sjukdom
smaksinne engelska
hur lägga hårda spår
mstar tv

7. Löner - Åklagarmyndigheten Medellön sverige scb

Löneskillnader mellan män och kvinnor är den skillnad som finns mellan mäns och kvinnors genomsnittliga timlön. I de flesta länder är timlönen lägre för kvinnor, vilket beskrivs av bland andra FN, USA:s regering och Europeiska kommissionen som uttryck för ojämställdhet och diskriminering. Lönestrukturstatistiken innehåller uppgifter om bl.a.