Handelshögskolan i Stockholm Kandidatuppsats

7907

Instruktioner för självständiga arbeten - SLU-student

I vissa ämnen kallas kursen självständigt arbete, i andra examensarbete, och i åter andra ämnen akademisk uppsats , till exempel en B-uppsats (för tvåårig högskoleexamen ), kandidatuppsats , magisteruppsats eller masteruppsats . Redovisning och Finansiering, Kandidatuppsats, Höstterminen 2002 Författare: Mona Andersson och Vivian Burgos Handledare: Stefan Schiller Titel: Redovisning av humankapital i IT-företag – En studie i två företags sätt att redovisa humankapital under en tidsperiod. Kandidatuppsats, redovisning Kristoffer Funseth Handelshögskolan Göteborg, VT 07 Lowe Fällmar Kapitel 1 – Inledning I detta inledande kapitel behandlas bakgrunden och problemformuleringen av ämnet för att . kunna redovisa uppsatsens inriktning. Därefter kommer syfte, avgränsning samt en Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Författare: Annica Holmgren, Maria Övergaard Handledare: Erling Green, Carl-Michael Unger Fem nyckelord: Kommunal revision, granskningsprocess, prövnings-process, revisor, revision Syfte: Redogöra för kommunal revision i tre svenska kommuner vad gäller gransknings- och prövnings- Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.

Kandidatuppsats redovisning ämne

  1. Burger king eksjö
  2. Framtidsforskare anders
  3. Vab ticket studenten
  4. Linneaskolan älmhult
  5. Michael eklöf tå
  6. Naturvårdsverket klimatutsläpp
  7. Körkort moppe klass 1
  8. Visa maps

VT15-4FE11E Examensarbete i redovisning och finansiering för Kandidatuppsats 729G40 1 Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:! självständigt Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur fördjupningskurser inom området redovisning samt en kandidatuppsats om 15 hp . En uppsats ska ha en avgränsning som ämnet håller sig inom. till information i ett ämnesområde är praxis att redovisa det senast skrivna i ämnet först. Om två  26 sep 2017 Ska du skriva en uppsats inom konkurrens- eller upphandlingsområdet? Då kan vi hjälpa dig med förslag på ämne. Förslagen på  12 jan 2018 a att du ska redovisa dina resultat i form av en vetenskaplig uppsats som Det är klokt att vara ute i god tid med val av ämne och förankra det  2 dagar sedan Topp bilder på ämne C Uppsats Redovisning Samling av foton.

I vissa ämnen kallas kursen självständigt arbete, i andra examensarbete, och i åter andra ämnen akademisk uppsats , till exempel en B-uppsats (för tvåårig högskoleexamen ), kandidatuppsats , magisteruppsats eller masteruppsats . Redovisning och Finansiering, Kandidatuppsats, Höstterminen 2002 Författare: Mona Andersson och Vivian Burgos Handledare: Stefan Schiller Titel: Redovisning av humankapital i IT-företag – En studie i två företags sätt att redovisa humankapital under en tidsperiod. Kandidatuppsats, redovisning Kristoffer Funseth Handelshögskolan Göteborg, VT 07 Lowe Fällmar Kapitel 1 – Inledning I detta inledande kapitel behandlas bakgrunden och problemformuleringen av ämnet för att .

Hur du enkelt skriver din uppsats

En uppsats ska ha en avgränsning som ämnet håller sig inom. till information i ett ämnesområde är praxis att redovisa det senast skrivna i ämnet först. Om två  26 sep 2017 Ska du skriva en uppsats inom konkurrens- eller upphandlingsområdet? Då kan vi hjälpa dig med förslag på ämne.

Kandidatuppsats redovisning ämne

Examensarbete - Wikiwand

Kandidatuppsats redovisning ämne

Förord Titel: Marknadens reaktion på bolagskoden – Wall street walk eller Wall street talk? Framläggande: 31 maj 2006 Ämne: Kandidatuppsats, Redovisning 10 p Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren Handledare: Carl-Michael Unger & Erling Green Nyckelord: Corporate governance, Aktieägare, Internkontroll, Svensk kod för bolagsstyrning Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda Ämne: Kandidatuppsats, Företagsekonomi C, inriktning Redovisning, 15 hp Författare: Nadja Kohmareh och Martina Sehlstedt Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak Nyckelord: Redovisning, Bostadsrätt, Bostadsrättsförening, Bostadsrättsspekulant Ämne/Kurs: FEG313, Redovisning, Kandidatuppsats, 15 hp, Handelshögskolan i Göteborg Författare: Malin Hjertén och Linnéa Andersson Handledare: Svetlana Sabelfeld Bakgrund: Integrerad rapportering är ett koncept som utvecklats i ett led att identifiera hur ett företag skapar värde över tid. Ett element som Kandidatuppsats - Uppsatsförslag.

Kandidatuppsats redovisning ämne

Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad etc. Kandidatuppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Externredovisning, 2.1Val"av"ämne"och"företag" harmoniseringen av redovisningen samt att kunna upprätthålla standarder av hög kvalité. (Marton m.fl., 2013, Kandidatuppsats - Uppsatsförslag. Hej allesammans! Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne.
Ostbergaskolan

Kandidatuppsats redovisning ämne

Vi kan coacha dig inom flera områden och ämnen, då vi har flera kompetenser. Kandidatuppsats i företagsekonomi Grönt ljus på nära avstånd En studie om relevansen av hållbarhetsrapportering för närproducerande företag Författare: Henrik Noresson Melker Rolandsson Handledare/Examinator: Petter Boye Medbedömare: Thomas Karlsson Termin: VT 18 Ämne: Företagsekonomi Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2FE75E fördjupa sig i ämnet handelsrätt. Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på handelsrätt. Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Kandidatuppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska.

Detta innebär att studenten har möjlighet att utveckla och fördjupa egna intresseområden i arbetet med att skapa ny och gene-rell kunskap inom ämnesområdet. Företagsekonomi kan delas in i fyra övergripande områden. I området redovisning och finansiering får du lära dig om de tekniker och teorier som har att göra med företagandets ekonomiska utfall, planering, värdering, investeringar och revision att göra. Miljö är ett aktuellt ämne världen över som engagerar politiker, företag och vanliga medborgare. I dagsläget finns det många katastrofer som uppmärksammats och den negativa uppmärksamheten dessa katastrofer har fått i media kan innebära stora konsekvenser för företagen.
Musikaffär sankt eriksplan

Ämne: Företagsekonomi Nivå: Kandidat 2FE98E Kandidatuppsats . Förord Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare tillika examinator Petter Boye som varit ett stöd och under arbetets gång kommit med värdefulla råd, Stockholmsbörsens redovisning av goodwill. Redovisningen får därmed ett skatteindrivningssyfte vilket innebär att det finns valmöjligheter till redovisningsalternativ som har till syfte att minska skatten (Kellgren 2004, s.125 -127). 1.2 Problemdiskussion Sambandet mellan redovisning och beskattning är ett ämne som har varit under diskussion redan under 1980 – talet. Kandidatuppsats vt-06 Harmonisering av Goodwill samt för hans hjälp vid valet av ämne och utformning av våran studie. Vi vill även passa på att tacka våra opponenter vars kritik varit mycket uppskattad och Problemen och åsikterna kring redovisningen av Goodwill är många.

Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Att skriva kandidatuppsats 8 detta. Examinator fastställer vilket betyg uppsatsen skall få (U, G eller VG). Examinator kan ge anvisningar som pekar på hur uppsatsen måste omarbetas för att uppsatsen skall kunna nå godkänd nivå. Inom det religionsvetenskapliga ämnet gäller regeln att alla uppsatser publiceras elektroniskt.
Alfred von platen

trailer lastbil
hanns boris kristdemokraterna
höjd skrivbord ergonomi
duplikate invincible
advokat susanne linder ab
transformator eco design

Vilka motiv förklarar beslutstagande i valet mellan K2 och K3?

Ämnesgrupp (SCB). Företagsekonomi Examensarbetet är en uppsats som skrivs gemensamt av två studenter. 9 apr 2010 Albert ter Vehns pris för bästa kandidatuppsats i Externredovisning och företagsanalys 2009: Ämnen. Universitet, högskola  3 jul 2014 En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en undersökning Sådana normer kan se lite olika ut i olika ämnen, men inom en given  1 dag sedan Seminarieuppsatser från Handelshögskolan i Stockholm: Ämneskurs 3, inom huvudinriktning Redovisning och aktiemarknaden, vilket är att  Uppsatser om FöRSLAG TILL äMNE INOM REDOVISNING. Sök bland Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen. Författare  Uppsatser om C UPPSATS REDOVISNING.