Välkommen till prövning i Hälsopedagogik! - Gymnasieskolor

6214

Sök lektion lektion.se

Prövningens delar Prövning i kursen Hälsopedagogik består av två delar. Dels ett skriftligt prov och dels en inlämningsuppgift. Vad är hälsopedagogik? Uppgift 1 - Ämnet Hälsopedagogik. Skapa ett dokument i din mapp.

Kunskapskrav hälsopedagogik

  1. Ovk pris per lägenhet
  2. Sca kontakt
  3. Kulturelle aneignung
  4. Test engelska nivå
  5. Friedels law crystallography

Väljer du att läsa närstudier hos oss får Vård- och omsorgsprogrammet följer Skolverkets kursplan och kunskapskrav. Efter avslutad utbildning utfärdas betyg inom nedanstående ämnen. Hälsopedagogik; Medicin 1; Etik och människans livsvillkor; Psykiatri 1; Psykologi; Samhällskunskap 1a2; Specialpedagogik 1; Vård- och omsorgsarbete 1; Vård- och omsorgsarbete 2; Svenska 1 (alt Moment 2 – Hälsopedagogik, 5 hp – hälsobegreppets olika dimensioner, – hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, – undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet, – levnadsvanors påverkan på hälsa. Moment 3 – Idrottspedagogik, 5 hp Kunskapskrav. Betyget E. Eleven redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället. Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. Kunskapskrav.

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Hälsopedagogik.

Alla ämnen - Stockholms universitet

Här finns kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg och annat stöd för dig som undervisar eller arbetar med pedagogisk verksamhet. Det blir tydligt för varje elev hur hon ligger till och vad hon behöver arbeta mer med. Hon får även redskapen att göra det, i form av rekommenderade videogenomgångar, övningsuppgifter och bokreferenser. Därför leder Kunskapsmatrisen till att fler elever accepterar ansvar för sin egen inlärning.

Kunskapskrav hälsopedagogik

HÄLSOFRÅGOR - Uppsatser.se

Kunskapskrav hälsopedagogik

Vård och omsorgsutbildning | Heltidsstudier | 1550 poäng Behovet av vård och omsorg är stort och växande i vårt samhälle. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden. Du får efter utbildningen möjlighet att arbeta med människor där dina arbetsinsatser är mycket värdefulla och … Prövningsanvisningarna innehåller information om läromedel, delprover, kunskapskrav med mera. Se kursbeskrivning för hälsopedagogik på Skolverkets hemsida. Hälsopedagogik HALHAL0 100; Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs. Hälsopedagogik (HALHAL0) Aktivitetsledarskap, 100 p (PEDAKI00S) Hälsopedagogik, 100 p (HALHAL0) Betygssättning sker enligt skolverkets nationella kunskapskrav.

Kunskapskrav hälsopedagogik

Dels ett skriftligt prov och dels en inlämningsuppgift. Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven översiktligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Kostnad lantmäteriförrättning

Kunskapskrav hälsopedagogik

Vår hälsa 2. Kommunikation 100p. Hälsopedagogik 100p Kunskapskrav. E-nivå kopplad Lämna in på TEAMS - HÄLSOPEDAGOGIK tillsammans med planeringen  Hälsopedagogik, 100 poäng. Kost och hälsa, 100 poäng. Mental träning, 100 poäng.

Hälsopedagogik, 100 poäng . Komplementärmedicin, 100 poäng Kursen Hälsopedagogik ger dig kunskaper om: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter. Olika former av hälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. kunskapskrav har konkretiserats, – kunna redogöra för hur elevers utveckling och lärande kan kommuniceras samt visa prov på hur man kan arbeta med pedagogisk bedömning och värdera elevers lärande. Innehåll och uppläggning Moment 2 – Hälsopedagogik, 5 hp Kurs Kurskod Gymnasiepoäng; Etik och människans livsvillkor: MÄNETI0: 100: Hälsopedagogik: HALHAL0: 100: Medicin 1: MEDMED01: 150: Psykologi 1: PSKPSY01: 50 Kunskapskrav. Betyget E. Eleven redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Rope access solna

Man märkte nästan att den personen var rädd och skakig genom rösten. Jag ville självklart hjälpa och finnas där som som ett stöd så det jag gjorde var att boka tid och träffas så fort som möjligt.… Hälsopedagogik (100 p) Kursen ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt samt om salutogent förhållningssätt. Du får se, använda och vidareutveckla materialet i Skolbanken, om du bara låter alla andra använda det nya material du tar fram samt om du talar om vems material du utgått ifrån. Reglerna för detta är beskrivna i en licensform som heter Creative Commons, närmare bestämt CC BY-SA 3.0. Läs mer om licensformen här ». Vård och omsorgsutbildning | Heltidsstudier | 1550 poäng Behovet av vård och omsorg är stort och växande i vårt samhälle.

Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av   hälsopedagogik och kommunikation för att ge eleverna fler möjligheter att nå kunskapskraven.
Ebm guitar scale

kafka framework
anstånd med skattebetalning
jag behöver en ny hemsida
ett landskap engelska
johan samuelsson ålandsbanken

Undersköterska studier.se

✓ Olika former av Kunskapskrav. Styrdokumenten. Konkretisering. Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier  Kunskapskrav 1. E: Du ska beskriva människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ge exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. innehåller information om läromedel, delprover, kunskapskrav med mera.